Yaklaşımımız

“Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımının temelini oluşturduğu OYAK Sürdürülebilirlik Stratejisi; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlayan yaklaşımı, Erdemir Çelik servis Merkezi’nde de bu alandaki çalışmalarının temelini oluşturuyor.

Tüm OYAK şirketleri gibi Erdemir Çelik Servis Merkezi olarak biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütürüz. OYAK'ın sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkeler ve Grup bünyesinde bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler OYAK 2014 yılı faaliyet raporunda yer alıyor.
Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Çelik, modern dünyanın en önemli mühendislik ve yapı malzemesidir. Yaşamımızın her alanında kullanılan çelik olmadan, gelişme ve kalkınmadan söz edilemez. Çelik, gelecek yüzyılda da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

İnsanlığın gelişiminde temel bir rol oynayan çelik sektörü, küresel düzeyde çelik talebini sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için hayata geçirdiği uygulamalarla, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın çevresel etkilerin ve çevreyle ilgili yetersizliklerin önemli ölçüde azaltılarak, insan refahının ve sosyal adaletin iyileştirildiği bir model olarak tanımladığı yeşil ekonomiye destek oluyor.

1965 yılında üretime başlayan ve kapasitesini artırarak sürekli büyüyen grubumuzun ana şirketi Erdemir; kuruluşundan bu yana ekonomik performansı, çevresel duyarlılığı, çalışanlarının ve toplumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik hassasiyeti ile tüm paydaşları için sürdürülebilir bir yapıda gelişimine devam ediyor. Grubumuz sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Erdemir Çelik Servis Merkezi’nin kullandığı üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliğinde gerçekleştirdiği sürekli gelişme, çevresel etkilerinin minimize edilmesine yönelik çalışmaları, kullanıcı sektörlerin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri, geri dönüşüm ve yeniden üretim, doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam, çalışanlarının ve toplumun refahına sağladığı katkı ile sürdürülebilir gelişme doğrultusunda sorumluluklarını üstlenerek yerine getiriyor.

© 2023 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000