Toplum

Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, çok yönlü iletişimi teşvik ederek paydaşların farkındalıklarına ve gelişimine katkıda bulunmak ve çevre performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak OYAK Maden Metalürji olarak kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Tüm süreçlerimizde çevre politikamızda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt ederiz:

Bunun için:

  • Atıkları azaltmak ve geri kazanımı teşvik edip, atıkları toplayıp bertaraf etmek,
  • Doğal kaynakları etkin kullanmak,
  • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, yatırımlarda temiz üretim teknolojileri uygulamak,
  • Endüstriyel kazaların insan ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almak en büyük hedefimizdir.

Bilinçli Çalışanlar

Bilinçli çalışanların çevre performansının artmasında etkin rol oynadığının bilinciyle hareket ederiz. Çalışanlarımıza yönelik olarak atıkların sınıflandırılarak toplanması ile birlikte atıkların geri dönüşümü, su ve enerji tasarrufu gibi konularda eğitimler gerçekleştiririz.

Bir Yaklaşım Olarak Enerji Verimliliği

Demir çelik sektöründe önemli bir performans göstergesi olan spesifik enerji tüketiminde, başarılı şirketler arasında yer alırız. Enerji verimliliği yaklaşımını, yönetimin yakın takibi ve desteği ile önemli bir yatırım alanı olarak değerlendiririz. Yoğun enerji kullanan çelik sektöründe faaliyet gösteren grup şirketlerimiz; enerji yönetimini ele alış biçimlerini ve bu alandaki performanslarını, üretimin ve çevrenin sürdürülebilirliği açısından önemi nedeniyle sürekli geliştirir. Ersem’de, enerji politikamızda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt ederiz:

  • Enerji verimliliğini yükselten teknolojik yenilikleri uygulamak.
  • Sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek.
© 2023 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000