Çevre

Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, çok yönlü iletişimi teşvik ederek paydaşların farkındalıklarına ve gelişimine katkıda bulunmak ve çevre performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak şirketimizin kurum kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim süreci büyük ölçüde doğal kaynakların varlığına ve sürekliliğine bağlı olan Ersem, kaynakları en verimli, kayıpsız kullanmayı ve geri kazanımı en üst seviyede tutmayı hedefler. Üretimimizi ve kârlılığımızı artırırken çevreyi koruma yaklaşımımız tüm süreçlerimizle bütünleştirilmiştir. “Kaliteli üretimin verimlilik, etkinlik, kazasızlık, çevreye duyarlılık ve tasarruf bilinciyle sürdürülmesi” temel ilkemizdir.

Topluma karşı duyarlı ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket eden Erdemir Çelik Servis Merkezi, topluma sağladığı katkıları sürekli kılmaya devam etmektedir. Erdemir Çelik Servis Merkezi, insana ve çevreye olan sorumluluklarının bilincinde bir işletme olarak, hammadde tedarikinden satış sonrası hizmet süreçlerine kadar çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklarını verimli kullanmak, işletme faaliyetleri sonucu oluşan emisyonlar, katı-tehlikeli atıklar, gürültü gibi olumsuz çevresel etkenleri kontrol altında tutarak kirliliği azaltmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, personelini ve toplumu çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

© 2023 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000