Çalışanlarımız

Çalışanlarımızı en büyük değerimiz olarak görür; gelişim, motivasyon ve bağlılığı sürekli kılar; karşılıklı saygı ve güvenin hakim olduğu, katılımcı bir organizasyon olarak faaliyet gösterir, çalışanlarımıza her fırsatta değerli olduklarını ve grubumuzun başarılı performansının gerçek mimarları olduklarını hissettiririz.

Erdemir Çelik Servis Merkezi’nde, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, 215 mavi yakalı ve 87 beyaz yakalı personel olmak üzere toplam 302 çalışan istihdam ediyoruz.

İnsan kaynakları yaklaşımımızın temelinde;

  • Herkesin çalışmak istediği, en iyi çalışanların tercihi olan ve çalışmaktan gurur duyulan örnek bir şirket olmak,
  • Nitelikli iş gücü kazanmak ve elde tutmak,
  • Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak,
  • Çalışanların bireysel ve mesleki gelişimine yatırım yapmak, potansiyellerini şirket verimliliğine dönüştürebilmelerini sağlayacak katılımcı bir ortam sunmak,
  • Çalışan performanslarını takip etmek, kariyer planlamalarını en etkin biçimde yapmak, rekabetçi ve performansa dayalı ücret politikaları ile çalışanların bağlılık, memnuniyet ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak,
  • Yeni fikirlere açık, yaratıcı ve güvenilir bir kurum kültürü yaratmak ve
  • Çalışanlara sosyal yaşam olanakları sunmak yer alır.

Tabi olduğumuz 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ilişkin olarak çalışanlarımızı düzenli bilgilendirir ve yasal mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek gerekli düzenlemeleri hayata geçiririz.

Çalışanlarımızın hakları, sorumlulukları, uymaları gereken kurallar, yasaklar ve disiplin hukuku mavi yaka için Toplu İş Sözleşmesi, beyaz yaka için ise iş kanunlarına paralel hazırlanarak yayımlanan personel yönetmeliğimiz ve eki prosedürlerimizde açıklanmıştır.

Ersem’de; ayrımcılık, çocuk işçi, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamaları bulunmadığı gibi, tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer çalışma normlarını karşılamalarını bekleriz. İnsan kaynakları politika ve süreçlerini uzman birimlerce yönetir, çalışanlarımızın yönetime katılımını teşvik eder, yenilikçi ve fark yaratan fikirlerini paylaşabilecekleri katılım sistemleri uygularız.

Yönetim Kurulumuz dahil tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın uyması gereken ve şirketimizin politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içinde olan İş Etiği Kuralları, temel davranış ilkelerimizi kapsar. Bu kurallar faaliyetlerimizin yasalara, politika ve prosedürlerimize, kurumumuzun güven ve saygı uyandıran kimliğine uygunluğu açısından bizlere rehberlik eder.

© 2023 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000