Yönetim Sistemleri Politikası

Ersem Kalite Yönetim Sistemleri Politikası

ERSEM, müşterilerinin talep ve beklentilerine göre yassı çelik ürünleri ileri teknolojiler kullanarak paydaşlarına yüksek katma değer sağlayacak şekilde ebatlandırır ve lojistik hizmetler sunar.

ERSEM’in sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş ve kaplamalı yassı çelik ürünlerin ebatlandırma ve satış sonrası hizmetleri sunumu ve dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemler ve bu işlemlere bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamaktadır.

ERSEM hizmetlerini gerçekleştirirken;

  • Ülke Ekonomisine katkı sağlar,
  • Müşteri isteklerine göre tam zamanında ve piyasa şartlarına uygun üretim yapar,
  • Süreçlerini ve iş yapma biçimini sürekli iyileştirir,
  • Verimli ve yüksek katma değerli çalışır,
  • Çalışanlarını sürekli eğiterek bilgi ve beceri düzeylerini arttırır,
  • İçinde bulunduğu çevreyi gözetir,
  • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğine en üst seviyede özen gösterir,
  • Faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uyar,
  • Risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular.

ERSEM tüm bunları gerçekleştirerek karlılık ve verimliliğini arttırıp uzun vadeli geleceğini garanti altına almak için Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamayı taahhüt eder.

ERSEM Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalanmış ve 01.12.2017 tarihli duyuru ile yayımlanmıştır.

Kalite Politikamız:

Erdemir Çelik Servis Merkezi ileri teknolojiyi kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlar. Müşterilerin talebine göre Erdemir’de veya başka pazarlarda üretilen yassı mamulleri ebatlandırır.

Bu kapsamda;

 • Türkiye’deki Çelik Servis Merkezleri içindeki öncü konumunu oluşturmak üzere, gerekli bilgi ve teknolojileri kullanır.
 • Eğitimli ve deneyimli çalışanların katkıları ile tüm paydaşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda, kalite yönetim sistemini mükemmelliğe ulaştırma çerçevesinde sorgular ve sürekli iyileştirmeyi kararlılıkla sürdürür.
 • Tasarruf, verimlilik ve maliyeti tüm faaliyetlerinde dikkate alır, bu suretle karlılığı artırır.
 • Müşteri odaklı çalışır.
© 2017 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000