Yönetim Sistemleri Politikası

Ersem Yönetim Sistemleri Politikası

ERSEM müşterilerinin talep ve beklentilerine göre yassı çelik ürünleri ileri teknolojiler kullanarak paydaşlarına yüksek katma değer sağlayacak şekilde ebatlandırır ve lojistik hizmetler sunar.

ERSEM’ in vermiş olduğu hizmet, sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş ve galvaniz kaplamalı yassı çelik ürünlerin müşterilerimizin istediği ebatlarda işlenmesi, satış sonrası hizmetler, dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemler ve bu işlemlere bağlı hizmet sunumlarını kapsamaktadır.

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerimizin ilkeleri aşağıda verilmiştir.Kalite Politikamız:

ERSEM, çalışmış olduğu müşterilerde müşteri odaklı olması, verimlilik odaklı yaratıcı çözümler sunması ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda destekleyici çözümler sunması ile her zaman tercih edilir bir iş ortağı olmayı hedefler.

Bu amaçla;

 • Müşteri isteklerine göre tam zamanında ve piyasa şartlarına uygun üretim yapmayı,
 • Süreçlerini ve iş yapma biçimini sürekli iyileştirmeyi,
 • Verimli ve yüksek katma değerli çalışmayı,
 • Çalışanlarını sürekli eğiterek bilgi ve beceri düzeyini arttırmayı,
 • Faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uymayı,
 • Risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygulamayı
ERSEM olarak taahhüt etmekte ve uygulamaktayız.İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:

ERSEM, çalışanlarının, alt işverenlerinin ve diğer ilgili taraflarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayabilmek ve “Kazasız Ebatlı Çelik” üretebilmek için Dünya standartlarında üretim teknolojisi anlayışıyla proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanarak tüm kazaları ve meslek hastalıklarını önleyebilmek için temel İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını benimsediğini taahhüt etmektedir.

Bu amaçla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
 • İş Güvenliği kültürünün oluşturulmasını ve çalışanların iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlamayı,
 • Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı
 • Performans kayıtlarına göre gözden geçirilen İş Güvenliği hedeflerini sürekli iyileştirmeyi

ERSEM olarak taahhüt etmekte ve uygulamaktayız.Çevre Yönetimi Politikası:

ERSEM doğal kaynaklarını ve enerjiyi verimli kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı taahhüt eder.

Bu amaçla;

 • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp doğal kaynakların korunması sağlamayı,
 • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,
 • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi

ERSEM olarak taahhüt etmekte ve uygulamaktayız.Bilgi Güvenliği Politikası:

ERSEM hızla gelişen bilişim teknolojilerinin kullanımıyla artan güvenlik açıkları ve buna bağlı yeni tehditlere karşı bilgi güvenliği sağlamak, iş sürekliliğini sürdürmek ve iyileştirmeye yönelik kuruluş içindeki riskleri minimuma indirmek amacıyla, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini (BGYS) tüm süreçlerde hayata geçirmek ve sürekliliği sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla;

 • Bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler almayı,
 • Bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı,
 • Faaliyetlerimizi etkin, doğru, hızlı ve güvenli yürüterek sürekli iyileştirmeyi

ERSEM olarak taahhüt etmekte ve uygulamaktayız.

© 2023 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000