Çeliğin Hikayesi

1.

Ana hammaddeler olan demir cevheri ve kömür deniz yolu ve demir yolu vasıtası ile Erdemir ve İsdemir tesislerine gelir. Grup için başlıca hammadde kaynaklarından biri de Ermaden’dir.

2.

Hammaddenin tesislere getirilmesiyle birlikte üretim süreci başlamış olur. Kömür, koklaştırma süreci için kok fabrikalarına; toz cevher ise yüksek fırınlarda kullanılabilmesi için sinterleştirmek amacı ile sinter fabrikasına iletilir.

3.

Kok fabrikası silosuna konveyör bant sistemi ile taşınan kömür, fırınlara şarj edilerek yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda koka dönüştürülür, böylelikle yüksek fırınların ihtiyacı olan kok üretilir.

4.

Toz cevher, demirli baca tozları ve tufal, sinter fabrikasında yüksek fırınların kullanılabileceği ebata getirilerek sinter üretilir ve konveyör bant sistemi ile yüksek fırınlara gönderilir.

5.

Yüksek fırınlar sıvı ham demir üretir. Sıvı ham demir üretimi için demir cevheri, sinter, pelet ve kok girdi olarak kullanılır. Üretilen sıvı ham demir cüruftan arındırılarak torpidolara alınır.

6.

Torpidolardaki sıvı ham demir kükürt giderme tesislerinde kükürdü giderildikten sonra üretime girmek üzere çelikhaneye nakledilir. Çelikhanede; sıvı ham demir, hurda ve istenilen kaliteye göre farklılık gösteren çeşitli alaşım elementleri kullanılarak saf oksijen üfleme yöntemi ile sıvı ham demirdeki karbon oranı düşürülür, böylelikle sıvı ham demir, sıvı çeliğe dönüştürülür.

7.

Üretilen sıvı çelik sürekli döküm tesislerinde kalıplara kesintisiz olarak dökülüp, istenilen ebatlarda katılaştırılarak yarı mamuller olan slab veya kütük haline getirilir.

8.

Şekillendirilen çelik, slab ise sıcak haddehanelere; kütük ise kangal haddehanesine gönderilir. Slabtan yassı sıcak ürünler olan bobin ve levha, kütükten ise uzun ürün olan kangal üretilir.

9.

Sıcak haddehanede üretilen bobinler, soğuk haddehanede (oda sıcaklığında) haddelenerek daha da ince hale getirilerek soğuk ürün elde edilir. Soğuk ürün, talebe göre galvanizli, ya da kalay-krom kaplı ambalaj çeliği haline getirilir.

10.

Tesislerimizde üretilen ürünler deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ile müşterilere ulaşır. Ebatlanmış yassı çelik ihtiyacı olan müşterilere yönelik olarak Gebze, İskenderun, Ereğli ve Manisa’da bulunan Çelik Servis Merkezleri'nde (Ersem) ürünler dilme ve kesme işlemine tabi tutularak sevk edilir.

© 2023 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000