Eğitim

Erdemir Çelik Servis Merkezi olarak; çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı, yetkin, katılımcı ve yeniliğe açık iş gücü profilini genişletmeyi hedefliyoruz. Şirketimiz, çalışma sürelerinin her aşamasında mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmaya büyük önem vermektedir. Buna yönelik olarak, çalışanlarına mesleki/teknik, işbaşı, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel gelişim, liderlik, takım çalışması programları gibi birçok alanda eğitimler düzenliyoruz.

Staj Programları

Erdemir Çelik Servis Merkezi, sağladığı staj imkânları ile gelecekte çalışma hayatına katılacak gençlerin mesleki bilgilerinin artmasını sağlarken, kurumsal bir şirket deneyimi kazanmalarına da destek oluyoruz. Üniversite–Sanayi iş birliği çerçevesinde üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatına daha iyi adapte olabilmeleri için yaz döneminde üniversite öğrencilerine staj imkânı da sağlıyoruz.

Mesleki Yeterlilik Programları

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında, şirketimizin çeşitli ünitelerinde çalışan Mavi Yakalı çalışanların mesleki yeterlilikleri tespit edilmiş durumdadır. İmzalanan protokoller gereğince, bu kapsamdaki eğitimler teorik ve pratik uygulamalı olarak şirketimizde gerçekleştiriyoruz ve katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Mesleki Sertifika veriyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Erdemir Çelik Servis Merkezi, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmayı temel öncelikleri arasında görür. İş yeri sağlık birimi aracılığıyla koruyucu hekimlik, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici çalışmalar, istirahatli çalışanların tedavi takip hizmetleri aralıksız sürdürülür. Erdemir Çelik Servis Merkezi, yasal gerekliliklerin ötesinde çalışanlarının bir araya geleceği paylaşım ortamları ve sosyal yaşam standardını yükselten imkânlar sunar. Çalışanların servis, yemek, temizlik ve lojistik ihtiyaçları eksiksiz karşılanır.

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, alt işveren kavramı üzerinde dururken, güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Erdemir Çelik Servis Merkezi’ne hizmet edenlere, alt işveren - çalışan ayrımı gözetilmeksizin farklı risklere karşı farklı konularda eğitimler verilir. 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şirketimiz çalışanları ve alt işveren çalışanlarına yönelik toplam adam-saat eğitim verildi.

Kongre, Zirve, Konferans ve Seminerler

Erdemir Çelik Servis Merkezi, çalışanlarının mesleki anlamda gelişimlerini ve yeni teknolojileri takip etmelerine katkı sağlamak amacıyla, yıl içerisinde çeşitli yurtiçi ve yurtdışı firmaların ürün ve teknolojilerini tanıma imkânı sunar. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanır.

© 2017 Erdemir Çelik Servis Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000